Fanta Framato Rolau

Ostatní

Fanta Framato Rolau
Výst.postoj Fanty ve věku 4 měs.O:Vagas v.Noort, M: Yanna Framato Rolau.Majit.CHS z Krupičkova mlýna

Kategorie:
ve výstavním postoji