Zápis ze zasedání předsednictva jihočeské pobočky ČKNO ze dne 4.11.2012

Autor: -im- (jessie25@post.cz), Téma: Zápisy z předsednictva
Vydáno dne 22. 11. 2012 (3006 přečtení)


Zápis ze schůze 4.11.2012

Přítomni: Ing. Jana Hořejší, Lenka Rysová, Mgr. Dana Havlová, Irena Martiníková, DiS., Milan Zborka

Omluveni: Ing. Přemysl Pěknice, Bc. Barbora Děkanová

 

Program:        I. Kontrola zápisu z posledního jednání předsednictva JčKNO

                        II. Informace z jednání Rady a předsednictva ČKNO

                       III. Informace z výcviku - výsledky z mistrovských soutěží

                       IV. Různé

 

 

I.       Kontrola zápisu - splněno

 

-bod 3. Doplněna delegace rozhodčích a figurantů ke konkrétním chovatelským akcím pobočky na rok 2013:

-           Výstava jaro – 23.3.2013, pořádá ZKO Sezimovo Ústí, rozhodčí Ing. Novotný

-          Bonitace jaro –  18.5.2013, pořádá ZKO 483 při DDM České Budějovice II, Mladé – České Budějovice, rozhodčí Ing. Strouhal, figurant Böhm (Ouška)

-          Bonitace podzim – 26.10.2012, pořádá ZKO Ševětín, rozhodčí Ing. Strouhal, figurant Plášil

-          Výstava podzim -  28.9.2013 pořádá ZKO Velešín u letiště, rozhodčí Zavadilík

 

-bod 4. Různé

-          Revizní komisařka a pokladnice zařídí kontrolu účetnictví do konce roku 2012 – úkol trvá

-          23.3.2013 po výstavě v Sezimově Ústí proběhne členská schůze.

 Úkol: dát upozornění do posledního letošního čísla (11-12)klubového zpravodaje. Zodpovídá: Lenka Rysová

-          Do konce roku sehnat nového poradce za pana Peška

Úkol: oslovit s dotazem Ing. Novotnou. Panu Peškovi bude zaslán dopis s upozorněním na nezaplacení za rok 2008 – 2011

Zodpovídá: Ing. Hořejší

 

ad II.   splněno (viz zápisy v příloze)

 

ad III. splněno, info podala ing. Hořejší (výsledkové listiny v příloze)

 

 

ad IV. Různé

 

-          Aktualizace seznamu bonitačních figurantů na webu pobočky.

Úkol: jednatelka osloví dotyčné figuranty dopisem s dotazem, zda chtějí být v seznamu bonitačních figurantů a připraví podklady pro web.

-          Návrh na ocenění nejlepší CHS v reprezentaci na výstavách a CHS v reprezentaci ve výkonu – oběma majitelům CHS bude předána věcná cena na členské schůzi v Sezimově ústí 23.3.2013

-          Zveřejnění zápisů z jednání pobočky na webu JčKNO - zajistí jednatelka

-          Další schůze předsednictva 28.2.2013 u Maxe, salonek zajistí jednatelka

-          Zveřejnit informaci  pro všechny ZKO na webu pobočky do kdy mohou zasílat své žádosti o pořádání bonitací a výstav na rok 2014 – zajistí KPCH

-          Dotaz z čl. základny zda by mohla být na našem webu informace o tom, kdo žádá o duplikát rodokmenu – pobočka nemá přístup k těmto informacím, je třeba se obracet přímo plemennou knihu, přehled vychází v časopise PPČ

-          Na webových stránkách opravit členství v klubu v roce 2013 na 600 Kč. Zaktualizovat seznam chovných psů a fen- plní KPCH a předseda pobočky

-          Zaslat přístupy(administraci) na web předsedkyni, výcvikáři a jednatelce – zajistí KPCH ve spolupráci s webmasterem

 

 

Zapsala Irena Martiníková, DiS.