Zápis z členské schůze Jihočeské pobočky ČKNO ze dne 23.3.2013

Autor: -im- (jessie25@post.cz), Téma: Zápisy z předsednictva
Vydáno dne 06. 06. 2013 (3585 přečtení)


Za výbor přítomni: Ing. Jana Hořejší, Lenka Rysová, Mgr. Dana Havlová, Andrea Zevlová, Ing. Přemysl Pěknice, Irena Martiníková, DiS.,

Revizní komise:  Barbora Děkanová

Omluven: Milan Zborka

 

Program:   1. Zahájení - úvod

                  2. Zpráva předsedy za rok 2012

3. Zpráva pokladníka za rok 2012

                  4. Zpráva KPCH za rok 2012

                  5. Zpráva výcvikáře za rok 2012

                  6. Diskuze

                  7. Různé

                  8. OPCH pro okres Tábor

                  9. Závěr

 

ad. 6. Členové by se měli více podílet na aktualizaci webových stránek. Zasílat aktuality

          přímo KPCH.

          Popřemýšlet nad finanční situací pobočky.

    Příští rok by se mohl zorganizovat Svod plemeníků Jč.pobočky.

 

 

ad. 7. Předáno ocenění  (pohár) Barboře Zahradníkové za reprezentaci Jihočeské pobočky 

          na chovatelských akcích v roce 2012

 

ad. 8. Na základě požadavků chovatelů z okresu Tábor byla předsednictvem Jč.pobočky  

          jmenována nová OPCH pouze pro okres Tábor.

               Funkcí byla pověřena

   Ing. Petra Bursíková,

   Týnská 57, 390 01 Tábor - Horky

               Tel. 605 784 369 E-mail: burpetra@centrum.cz

               

Z řad pozvaných chovatelů nebyly vůči Ing.Bursíkové vzneseny žádné námitky.      

Nová OPCH nemá veterinární vzdělání, proto bude tetování provádět veterinář.

 

Ing. Bursíková může začít vykonávat funkci OPCH až po schválení předsednictvem ČKNO. Chovatelé a členové pobočky budou o zahájení činnosti Ing.Bursíkové včas informováni prostřednictvím webu Jč.pobočky.

         

Předsedkyně Ing. Jana Hořejší bude na nejbližší schůzi informovat předsednictvo  ČKNO o jmenování nové OPCH pro okres Tábor.

 

 

Zapsala Irena Martiníková