Zápis ze zasedání předsednictva jihočeské pobočky ČKNO ze dne 4.6.2013

Autor: -im- (jessie25@post.cz), Téma: Zápisy z předsednictva
Vydáno dne 19. 06. 2013 (3689 přečtení)


Přítomni: Ing. Jana Hořejší, Lenka Rysová, Mgr. Dana Havlová, Irena Martiníková, DiS., Milan Zborka, Andrea Zevlová

Omluveni: Barbora Děkanová, Ing. Přemysl Pěknice

 

Program:   I. Kontrola zápisu z posledního jednání předsednictva JČKNO

II. Plán akcí na rok 2014

III. Proběhlé akce za rok 2013

IV. OPCH okres Tábor
V. Různé

 

 

I.       Kontrola zápisu - splněno

 

-          Revizní komisařka a pokladnice zařídí kontrolu účetnictví do konce roku 2012 – úkol splněn, účetnictví je v pořádku – nebyla zkontrolovaná hotovost v pokladně – zařídí pokladní a revizní komise do 15.7.2013

 

II.     Plán akci na rok 2014

-          22.3. OV Sezimovo Ústí, pořádá ZKO Sezimovo Ústí

-          24.5.  bonitace Ševětín, pořádá ZKO Ševětín

-          18.10. KV Jindřichův Hradec, pořádá ZKO Jindřichův Hradec

-          1.11. bonitace České Budějovice, pořádá ZKO 483 České Budějovice II

 

III.  Proběhlé akce 2013

-          23.3.2013 OV Sezimovo, posuzoval Ing. Novotný  – výstava proběhla bez problémů, 58 přihlášených a 55 posouzených

-          12.5. bonitace České Budějovice, posuzoval Ing. Strouhal, bonitace proběhla bez problémů, 26 účastníků, 25 x zadaná výběrová třída, 1x kontrolovaných chov

 

IV.  OPCH okres Tábor

-          oficiálně dokončené jmenování Ing. Bursíkové do funkce OPCH.

2.5.2013 předsednictvo ČKNO odsouhlasilo  jmenování Ing. Bursíkové do funkce OPCH pro okres Tábor a bylo jí PK přiděleno tetovací předčíslí. Chovatelům byl zaslán informační e-mail a informace byla zveřejněna také na webových stránkách Jč. pobočky.

-          žádost chovatelky Moniky Markesové, (CHS Markies) o povolení o změny příslušného poradce chovu.

Vzhledem k velké vzdálenosti bydliště chovatelky Moniky Markesové od nejbližšího OPCH, předsednictvo pobočky souhlasí, aby kontrolu vrhů v CHS Markies prováděl MVDr. Otakar Meloun.

 

 

V.    Různé

-          příští schůze předsednictva Jč.pobočky se bude konat 31.10.2013 od 17 hod. v restauraci U Maxe

-          členská schůze se bude konat v březnu 2013 po OV v Sez. Ústí

 

Zapsala Irena Martiníková, DiS.