Zápis z členské schůze Jihočeské pobočky ČKNO ze dne 23.11.2019

Autor: -rv- (valenta.agil@seznam.cz), Téma: Zápisy z předsednictva
Vydáno dne 09. 12. 2019 (943 přečtení)


Za výbor přítomni: Ing. Jana Hořejší, Lenka Rysová, Mgr. Dana Havlová, Irena Martiníková, Milan Zborka, Gabriela Divišová, Jana Dvořáková
Členská základna: viz prezenční listina – celkem přítomno 18 členů
  1. Zahájení + projednání programu členské schůze
 
  1. Volba návrhové, mandátové a volební komise
Návrhová komise: Stanislava Kutheilová, Milan Valenta, Jan Prokeš
Mandátová komise: Stanislava Kutheilová, Milan Valenta, Jan Prokeš
Volební komise: Radka Valentová, MVDr. Zbyněk Diviš, Lubomír Voračka
 
 
  1. Zprávy o činnosti klubu
Předsedkyně, KPCH, KPV, pokladník, revizní komise
Nebyla vznesena žádná námitka ani připomínka
 
  1. Návrh kandidátů do předsednictva pobočky na další volební období
Nebyl vznesen žádný jiný návrh kandidátů než předložil stávající výbor
 
  1. Samostatné volby
Všichni navrhovaní kandidáti byli zvoleni plným počtem hlasů
Ing. Přemysl Pěknice – 18 hlasů
Milan Zborka – 18 hlasů
Jana Dvořáková – 18 hlasů
Irena Martiníková – 18 hlasů
Lenka Rysová – 18 hlasů
Radka Valentová – 18 hlasů
Petra Bursíková – 18 hlasů
Návrh na revizora: Barbora Děkanová – zvolena jednohlasně počtem 18 hlasů
 
  1. Diskuze
  2. Vyhlášení výsledků voleb
  3. Volba delegátů na členskou konferenci ČKNO
-          Ing Jana Hořejší – 18 hlasů
-          Milan Zborka – 18 hlasů
-          Lenka Rysová – 18 hlasů
 
  1. Usnesení výroční členské schůze
 
a)      Členská schůze bere na vědomí zprávy členů výboru
-          Předsedy
-          Pokladní
-          Výcvikáře
-          KPCH
-          zpráva revizora
 
b)      Členská schůze schvaluje volbu nového výboru ve složení
-          Předseda: Radka Valentová
-          Místopředseda: Ing. Přemek Pěknice
-          Jednatel: Irena Martiníková
-          Výcvikář: Milan Zborka
-          Pokladní: Jana Dvořáková
-          Člen výboru: Lenka Rysová
 
-          KPCH: Ing. Petra Bursíková
-          Revizní komise: Barbora Děkanová
 
c)     Členská schůze ukládá zvoleným delegátům přednést tyto návrhy:
-          doplnění do chovatelského řádu - možnost identifikace štěňat čipováním
-          zrušení tištěného časopisu
-          vrátit druhou bonitaci u fen
-          zjistit proč je české DNA v neakreditované společnosti
 
Návrh usnesení ze dne 23.11.2019 byl jednoznačně přijat.
 
  1. Závěr