Zápis z členské schůze Jihočeské pobočky SČKNO ze dne 12.11.2023

Autor: -im- (jessie25@post.cz), Téma: Zápisy z předsednictva
Vydáno dne 19. 11. 2023 (236 přečtení)


Zápis z členské schůze Jihočeské pobočky SČKNO ze dne 12.11.2023

Za výbor přítomni: Ing. Přemysl Pěknice, Lenka Rysová, Irena Martiníková, DiS., Milan Zborka, Jana Dvořáková, Ing. Petra Brtnová

Členská základna: viz prezenční listina – celkem přítomno 29 členů

 1. Zahájení + projednání programu členské schůze

 2. Volba návrhové, mandátní a volební komise

Návrhová komise: Petr Kubů, Kristýna Hellerová, Andrea Kastlová

Mandátní komise: Petr Kubů, Kristýna Hellerová, Andrea Kastlová

Volební komise: MVDr. Zbněk Diviš, Gábina Divišová, Michal Eliáš

 

 

 1. Zprávy o činnosti klubu

KPCH, KPV, pokladník, revizní komise

 

 1. Návrh kandidátů do předsednictva pobočky na další volební období

Nebyl vznesen žádný jiný návrh kandidátů než předložil stávající výbor

 

Výbor:

Irena Martiníková, DiS.

Lenka Rysová

Barbora Zahradníková

Milan Zborka

Bc. Denisa Zborková

Ing. Josef Neužil

 

KPCH - Petra Bursíková

Návrh na revizora: Mgr. Kristýna Hellerová

 

 1. Diskuze

 2. Vyhlášení výsledků voleb

   

 3. Samostatné volby

 

Irena Martiníková, DiS. – 28 hlasů

Lenka Rysová – 24 hlasů

Barbora Zahradníková – 23 hlasů

Milan Zborka – 25 hlasů

Bc. Denisa Zborková – 23 hlasů

Ing. Josef Neužil – 27 hlasů

 

KPCH - Petra Bursíková – 28 hlasů

Návrh na revizora: Mgr. Kristýna Hellerová – zvolena jednohlasně počtem 28 hlasů

 

 1. Volba delegátů na členskou konferenci ČKNO

Lenka Rysová, Barbora Zahradníková, Irena Martiníková, Dis.

Zvoleni jednohlasně všemy hlasy.

 

 1. Usnesení výroční členské schůze

 

a) Členská schůze bere na vědomí zprávy členů výboru

Pokladní

Výcvikáře

KPCH

 

b) Členská schůze schvaluje volbu nového výboru ve složení

Předseda: Lenka Rysová

Místopředseda: Barbora Zahradníková

Jednatel: Irena Martiníková

Výcvikář: Milan Zborka

Pokladní: Bc. Denisa Zborková

Člen výboru: Ing. Josef Neužil

 

KPCH: Ing. Petra Bursíková

Revizní komise: Mgr. Kristýna Hellerová

 

 1. Členská schůze ukládá zvoleným delegátům přednést tyto návrhy:

  - vylepšit členský časopis, více informací, chodí pozdě

  - členka jihočeské pobočky posílala 2 články do časopisu a ani jeden nebyl otištěn Zeptat se na důvody.

 

 

Návrh usnesení ze dne 12.11.2023 byl jednoznačně přijat.

 

 1. Závěr