Dnešní datum: 23. 03. 2019     | Hlavní stránka | Propozice ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
ORGANIZACE
Výbor pobočky
Adresář poradců chovu
Členství v klubu
Stanovy klubu
Zápisy z předsednictva Usnesení konference ČKNO

CHOVATELSTVÍ
Chovatelský řád
Podmínky chovnosti
Bonitační řád
Bonitační figuranti
Chovatelské stanice
Krycí psi
Chovné feny
Bonitace
Nakryté feny
Narozené vrhy
Vložení krytí/vrhu

VÝSTAVY
Výstavní řád
Články

VÝCVIK
Zkušební řády
Články

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Fotoreportáže z akcí

Kniha návštěv

 

Rozhodčí: Ing. Karel Strouhal

 

TERMÍN VÝSTAVY:              21.10.2017

MÍSTO KONÁNÍ:                  Kynologické cvičiště České Budějovice – Mladé

ROZHODČÍ:                          Ing. Karel Strouhal

PROGRAM:                           7.30 – 8.30      přejímka  + vet. prohlídka

                                             9.00                 zahájení výstavy

                                             9.15                 posuzování ve třídách

                                             15.00               předpokládané ukončení

TŘÍDY:                                

Dorostu              6 - 12 měsíců                   

Mladých             12 - 18 měsíců                  

Dospívajících     18 - 24 měsíců s podmínkou vyhodnocení DKK a DLK v PP

Pracovní             od  24 měsíců s podmínkou předepsané zkoušky z výkonu a  vyhodnocení DKK a DLK v PP

veteránů            nad 8 let                            

 

POSUZOVÁNÍ:

Známka „výborný“ může být zadána pouze jedinci ve tř. pracovní s vyhodnocením RTG DKK i DLK max. II. stupně zapsaným v PP a s předepsanou zkouškou z výkonu.

 

TITULY:                              

Vítěz třídy – zadává se jedinci na prvním místě ve všech tř., mimo tř. dorostu.

Krajský vítěz – zadává se psu a feně s titulem vítěz tř. ve třídě pracovní

Tituly se zadávají zvlášť také pro dlouhosrstou varietu.

 

VETERINÁRNÍ PŘEDPISY:

Při přejímce se psi musí prokázat platným očkovacím průkazem nebo pasem pro malá zvířata. Psi musí být očkováni proti vzteklině nejméně před 30 dny a ne déle než 1 rok a musí být v imunitě proti psince, hepatitidě a parvoviróze.

 

DOKLADY NUTNÉ PRO ÚČAST:

·                    Originál průkazu původu + výkonnostní a výstavní průkaz.

·                    Očkovací průkaz s platným očkováním 

·                    Průkaz člena ČKNO (je-li majitelem přihlášeného psa)

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

·                     Výstava se koná dle platného výstavního řádu ČMKU a ČKNO.

·                     Vystavovaní jedinci musí dosáhnout věku stanoveného pro určenou třídu nejpozději v den výstavy.

·                     Ve třídách mladých, dospívajících a dospělých se přezkušuje lhostejnost k výstřelu

·                     Jedinci vystavovaní ve tř. dospívajících a pracovní musí mít v PP zapsán výsledek  RTG DKK, jedinci narození po 1.7.2012 dokládají v PP povinně i výsledek RTG DLK.

·                     Psi v majetku občanů ČR, kteří mají v ČR své trvalé bydliště musí být zapsáni  v české plemenné knize (týká se importovaných jedinců).

·                     Pořadatel výstavy neručí za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.

·                     Volné pobíhání psů není dovoleno.

·                     V případě nekonání výstavy z objektivních příčin, budou výstavní poplatky použity na náklady spojené s likvidací výstavy. Neúčast na výstavě není důvodem k vrácení  výstavního poplatku.

 

Z výstavy jsou vyloučeni:

·                     Psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu.

·                     Psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úraze, feny v druhé polovině březosti, feny kojící a háravé feny.

·                     Psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat.

·                     Psi nebezpeční - kousaví a agresivní vůči lidem a psům.

 

PROTESTY:

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný.

Protest z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů či propozic) je přípustný. Protest musí být podán v průběhu výstavy písemně a současně se složením jistiny ve výši  700,- Kč. V případě zamítnutí protestu, propadá jistina ve prospěch pořadatele.

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

1. termín                           5.10..2017

2. termín                           13.10.2017

 

VÝSTAVNÍ POPLATKY:             1.uzávěrka                    2.uzávěrka

Člen ČKNO:                       1. pes        350,- Kč                     450,- Kč

                               každý další pes     250,- Kč                     350,- Kč

Nečlen ČKNO:                    1. pes       500,- Kč                     600,- Kč

                            každý další pes         400,- Kč                     500,- Kč

Řádková inzerce v katalogu:     ½ A5…………….400,- Kč

 

PLATBA: 

Výstavní poplatky můžete uhradit pošt. poukázkou nebo bank. převodem na účet ČSOB a. s.  číslo účtu: 272223806/0300 variabilní symbol: 20171021

Do pozn. pro příjemce platby uveďte příjmení a jméno majitele přihlašovaného psa.

Kopii dokladu o zaplacení nalepte na zadní stranu přihlášky.

 

PŘIHLÁŠKY:

Elektronicky: přihláška je k dispozici na www.jckno.cz !!!

Poštou: Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu:

Mgr. Dana Havlová,

373 46 Pištín 52

tel:   602 248 290 (raději večer i po 20.00), E-mail: havlova_d@seznam.cz

K přihlášce přiložte kopii dokladu o zaplacení výstavního poplatku, potvrzení o členství v ČKNO, oboustrannou kopii PP a kopii potvrzení o vykonané zkoušce.

Přihlášky nebudou potvrzovány.

 

Popis cesty na cvičiště:

GPS: 48°57'50.353"N, 14°29'51.322"E

Kynologické cvičiště se nachází v ulici V Hluboké cestě.

Doporučený příjezd:

Z Rudolfovské ulice směr Ledenice, Borovany, v ul. Dobrovodské se držte rovně, tak se dostanete na novou „zanádražní komunikaci“. Pojedete stále rovně, až budete mít vlevo cvičiště. Ke cvičiště sjedete na prvním kruhovém objezdu, na kterém jeďte vnitřním kruhem.

                        V blízkosti cvičiště bude cesta značena.