SPOLEK ČESKÝ KLUB
NĚMECKÝCH OVČÁKŮVinohradská 2976, 276 01 Mělník
IČ: 49625675 DIČ: CZ49625675
  Dnešní datum: 28. 05. 2024     | Hlavní stránka | Propozice ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
ORGANIZACE
Výbor pobočky
Adresář poradců chovu
Členství v klubu
Stanovy klubu
Zápisy z předsednictva Usnesení konference ČKNO
Žádost o pořádání akce

CHOVATELSTVÍ
Chovatelský řád
Podmínky chovnosti
Bonitační řád
Bonitační figuranti
Chovatelské stanice
Krycí psi
Chovné feny
Bonitace
Nakryté feny
Narozené vrhy
Vložení krytí/vrhu

VÝSTAVY
Výstavní řád
Články

VÝCVIK
Zkušební řády
Články

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Fotoreportáže z akcí

Kniha návštěv

ŽÁDOST O POŘÁDÁNÍ AKCE
Všeobecné podmínky k výstavě pro pořádající ZKO:

1.                   Dbát veškerých ustanovení Výstavního řádu KNO (ČMKU) a Řádem ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů schváleného 31.5.2006 UKOZ, pod čj.8479/2006-11020.

2.                   S dostatečným předstihem zajistit povolení akce u orgánů státní správy a veterinární správy.

3.                   Včas sestavit a zveřejnit propozice výstavy včetně přihlášky (viz příloha). Propozice musí obsahovat jméno posuzujícího rozhodčího (rozhodčího si pořádající ZKO určuje sama).

Před zveřejněním poslat v dostatečném předstihu propozice ke schválení krajskému poradci chovu .

4.                   Včas kontaktovat posuzujícího rozhodčího a informovat ho o konání akce, později pak o počtu přihlášených jedinců, příp. o časovém harmonogramu akce apod.

5.                   Mít k dispozici dostatečně velký prostor, odpovídající místnost a hygienická zařízení. K zajištění hladkého průběhu akce je třeba dostatečný počet pomocníků a písař(ka).

      Dále musí být k dispozici:

·         Vyznačený posuzovací kruh (min.rozměry 40x20m a vnitřní kruh po celém obvodu) vybavený přístřeškem (např.stan typ Altán) stolem, židlemi, umyvadlem, mýdlem a ručníkem

·         Ozvučení kruhu

·         Věcné ceny alespoň pro první tři jedince v každé třídě (možno upravit podle počtu účastníků)

·         Posudkové karty v dostatečném množství

·         Poplašná pistole (ráže 6mm) s dostatečným množstvím nábojů

·         Čísla pro označení psovodů  (20x20cm)

6.                   Dbát „Pokynů pro pořadatele výstav“ zaslaných ÚPCH.

Zejména pak:

·         Ověřit, zda importovaní jedinci jsou zapsání v české plemenné knize, nezapsaní jedinci českého majitele jsou z účasti na výstavě vyloučeni.

·         Ověřit, zda jedinci přihlášení do třídy pracovní mají předepsanou zkoušku z výkonu a  výsledek DKK, DLK mají zaznamenám v PP (RTG platí i pro třídu dospívajících).

·         Vyplatit delegovanému rozhodčímu finanční náležitosti dle přílohy „Pokynů pro pořadatele“.

7.                   Připravit katalog přihlášených jedinců se základními údaji: Jméno, chov.stanice, datum  narození, číslo zápisu, tet.číslo, zkoušky, 1 generace předků,výsledky RTG (pokud jsou pro danou třídu povinné), chovatel a majitel vč.adresy. Jedinec, který nebude uveden v katalogu, nesmí být posouzen.

      V katalogu by měl být abecední seznam vystavovatelů s čísly vystavovaných psů.

 8.       Pověřená ZKO je dle stanov Českého klubu německých ovčáků (KNO) povinna odevzdat Jihočeské pobočce KNO za tuto kynologickou akci 20,- Kč za každého psa, který bude na výstavu přihlášen. Pokud bude pro nečleny KNO a zahraniční účastníky poplatek navýšen, zaplatí za takového účastníka pořádající ZKO Jč.pobočce KNO 40,- Kč. Tyto poplatky jsou splatné do 14 dnů po akci  Jč.pobočce KNO. K doložení počtu  přihlášených psů je třeba zaslat na adresu pokladní také katalog akce.

  9.       Výši poplatků (startovného) za účast na akci si stanoví pořádající ZKO sama v souladu s pokyny KNO. Nečlenové KNO a zahraniční účastníci by měli platit zvýšený poplatek.

 


Všeobecné podmínky k bonitaci pro pořádající ZKO:

1.                   Dbát veškerých ustanovení Bonitačního řádu KNO a Řádem ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů schváleného 31.5.2006 UKOZ, pod čj.8479/2006-11020.

2.                   S dostatečným předstihem zajistit povolení akce u orgánů státní správy a veterinární správy.

3.                   Včas sestavit a zveřejnit propozice bonitace včetně přihlášky. Propozice musí obsahovat jméno posuzujícího rozhodčího a figuranta.

Před zveřejněním poslat v dostatečném předstihu propozice ke schválení krajskému poradci chovu

4.                   Včas kontaktovat delegované funkcionáře (rozhodčího, KPCH, figuranta) a informovat je o konání akce, později pak o počtu přihlášených jedinců, příp. o časovém harmonogramu akce apod.

5.                   Mít k dispozici dostatečně velký prostor, odpovídající místnost a hygienická zařízení. K zajištění hladkého průběhu akce je třeba dostatečný počet pomocníků a písař(ka).

      Dále musí být k dispozici:

·         Vyznačený posuzovací kruh (min.rozměry 40x20m a vnitřní kruh po celém obvodu) vybavený přístřeškem (např.stan typ Altán) stolem, židlemi, umyvadlem, mýdlem a ručníkem.

·         Váha

·         Pásková míra

·         Měřidlo (po dohodě s rozhodčím)

·         2 poplašné pistole (ráže 6mm) s dostatečným množstvím nábojů

·         Pevná deska na měření psa

·         Dostatečně velká čísla pro označení psovodů

6.                   Dbát „Pokynů pro pořadatele bonitací“ zaslaných ÚPCH.

Zejména pak:

·         Ověřit členství majitele přihlášeného psa v KNO (členskou legitimací), pes nečlena KNO nesmí být na bonitaci přijat.

·         Ověřit, zda importovaní jedinci jsou zapsání v české plemenné knize, nezapsaní jedinci jsou z účasti na bonitaci vyloučeni.

·         Ověřit, zda přihlášení jedinci mají splněny podmínky pro zařazení do chovu a výsledek DKK, DLK a DNA mají zaznamenám v PP.

·         Zajistit zkušebního psa.

·         Vyplatit delegovaným funkcionářům (rozhodčí, KPCH, figurant) finanční náležitosti dle přílohy „Pokynů pro pořadatele“.

7.                   Připravit katalog přihlášených jedinců se základními údaji: Jméno, chov.stanice, datum  narození, číslo zápisu, tet.číslo, zkoušky, výstavy,výsledky RTG, 2 generace předků, chovatel, majitel vč.adresy. Katalog rozdělit podle pohlaví na psi a feny. Jedinec, který nebude uveden v katalogu, nesmí být posouzen.

8.                   Připravit v dostatečném množství bonitační karty a soupisky účastníků.

9.                   Mít k dispozici zkušebního psa.

10.                dle stanov Českého klubu německých ovčáků (KNO) povinna odevzdat Jihočeské pobočce KNO za tuto kynologickou akci 10,- Kč za každého psa, který bude na bonitaci přihlášen. Tento poplatek je splatný do 14 dnů po akci  Jč.pobočce KNO. K doložení počtu  přihlášených psů je třeba zaslat na adresu pokladní také katalog akce.


AKCE

druh akce:
jaro - datum
podzim - datum


POŽADAVEK NA ROZHODČÍHO
český:
zahraniční:

MÍSTO KONÁNÍ AKCE
Adresa:
Odkaz na mapu:
GPS souřadnice:


Zodpovědná osoba
Jméno:
E-mail:
Telefon:


Poznámka: