Členství ve spolku ČKNO pro rok 2020

Autor: -rv- (valenta.agil@seznam.cz), Téma: Aktuality
Vydáno dne 15. 12. 2019 (298 přečtení)


Výše řádného příspěvku je 600,00 Kč – nutno uhradit do 31. 12. 2019!

Vstupní poplatek pro nové členy +  300,- Kč!

Každá ČR platba po 1. 1. 2020 / na 2020 /  musí být ve výši 900,00 Kč.

  1. Členský poplatek ČKNO na rok 2020 pro řádného/stávajícího/ člena z ČR je 600,00 Kč, ostatní Evropa /včetně SR/ 900,00 Kč a zámoří  1 300,00 Kč. Valná hromada ČKNO schválila ve svém usnesení ze dne 11. 2. 2012 zavedení vstupního poplatku od 1.1.2013 pro nové členy ve výši 300,-Kč, tzn. nový člen z ČR zaplatí vstupní i členský poplatek v celkové výši 900,-Kč, ostatní Evropa/včetně SR/ 1.200,-Kč a zámoří 1.600,-Kč. Toto se vztahuje i na přerušené členství – za přerušené členství se považuje i pozdní platba po 1. 1. 2020! Rodinní příslušníci platí vždy pouze 100,00 Kč bez vstupního poplatku.
  1. Členský poplatek / stávající člen / je nutné uhradit dle stanov do 31. 10. 2019 - nejpozději však do 31. 12. 2019 Pozdním zasláním čl. příspěvku riskujete nedodání členského zpravodaje. Nový člen se může nahlásit kdykoliv v průběhu roku. Členství se hradí vždy na celý kalendářní rok / 2018,2019...../
  1. Do růžové složenky typu A vyplňte čitelně hůlkovým písmem svoji úplnou adresu včetně PSČ. Nepoužívat k úhradě žlutou složenku typ C - nepřijde na účet!!! Největší pozornost však věnujte správnému vyplnění Vašeho rodného čísla do kolonky VS. Bez RČ nelze platbu identifikovat! Číslo účtu 19-1202964339. 
  1. Přestane-li Vám docházet počátkem roku 2020 / v dubnu číslo 3-4 / členský zpravodaj, neprodleně zašlete fotokopii dokladu o zaplacení členského poplatku na níže uvedenou adresu, nebo e-mail zavarku@atlas.cz.        Zpravodaj 1-2 2020 jde ještě automaticky všem členům z roku 2019. Ti, kteří neuhradí na rok 2020, již neobdrží časopis 3-4 2020.
  1. Veškeré změny týkající se členství / adresy, příjmení atd. / hlaste opět na níže uvedenou adresu / ČKNO PP B-2, 530 01 Pardubice 1 / či e-mail zavarku@atlas.cz
  1. Nový člen ČKNO musí současně s členským příspěvkem zaslat vyplněnou přihlášku, a evidenční list člena, které na vyžádání obdrží na níže uvedené adrese.          Nebo jsou k dispozici na www.ceskyklub-no.cz Evidenční list i přihlášku lze podepsanou zaslat jako přílohu e-mailu.
  1. Poslední díl složenky si pečlivě uschovejte, plní funkci členské legitimace. (Při provedení platby z účtu nemáte správný doklad prokazující členství v klubu). Ještě jednou upozorňujeme, složenky se skládají pouze ze dvou dílů a nám pošta žádný díl nepředává. My jako příjemce obdržíme pouze platbu a údaj ve tvaru částka a VS v našem případě RČ. Z tohoto údaje nelze zjistit jméno ani adresu plátce.Je tedy velmi důležité, aby RČ bylo vyplněno velmi čitelně, nejlépe černou nebo tmavě modrou tužkou. Zmenšíte tím riziko chyby na minimum.

Kontaktní adresa:

Spolek ČKNO

PP B - 2

01 Pardubice 1

e-mail    zavarku@atlas.cz

 

Budete-li se držet uvedených rad, mělo by být Vaše členství ve Spolku ČKNO a doručování časopisu bez problémů.

 

Soubory potřebné pro vyplnění složenky, přihlášky a evidenčního listu naleznete zde: http://www.ceskyklub-no.cz/clenske-prispevky

Děkujeme Vám, za adresář Spolku ČKNO

Zuzana Říhová tel. 723 539 622 a Radek Říha tel. 724 833 411