SPOLEK ČESKÝ KLUB
NĚMECKÝCH OVČÁKŮVinohradská 2976, 276 01 Mělník
IČ: 49625675 DIČ: CZ49625675
  Dnešní datum: 01. 12. 2021     | Hlavní stránka | Propozice ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
ORGANIZACE
Výbor pobočky
Adresář poradců chovu
Členství v klubu
Stanovy klubu
Zápisy z předsednictva Usnesení konference ČKNO
Žádost o pořádání akce

CHOVATELSTVÍ
Chovatelský řád
Podmínky chovnosti
Bonitační řád
Bonitační figuranti
Chovatelské stanice
Krycí psi
Chovné feny
Bonitace
Nakryté feny
Narozené vrhy
Vložení krytí/vrhu

VÝSTAVY
Výstavní řád
Články

VÝCVIK
Zkušební řády
Články

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Fotoreportáže z akcí

Kniha návštěv

Členství ve spolku ČKNO pro rok 2021
Vydáno dne 09. 11. 2020 (704 přečtení)

Připomínáme, že členský příspěvek do klubu na rok 2021 je třeba uhradit do 15.12.2020. Stávající člen

Členský příspěvek na další rok je dle stanov klubu nutné uhradit do 15. 12., aby byl připsaný na účtu klubu nejdéle 31. 12. Pokud platba na účet klubu bude připsaná po 31. 12., jde o přerušené členství a je třeba zaplatit členství se vstupním poplatkem 300,- Kč. Pokud stávající člen po tomto termínu zaplatí pouze 600,- Kč, bude vyzván písemně k doplacení vstupního poplatku. Tento úkon je zpoplatněn (viz níže). Toto se netýká rodinného příslušníka, ten platí vždy pouze 100,- Kč, ani osoby mladší 18 let, ta platí vždy pouze 300,- Kč.

K platbě použijte  poštovní poukázku typu A  (viz vzor vyplnění poukázky) Útržek od poštovní poukázky Vám slouží jako  členská legitimace  (pečlivě uschovejte), žádný jiný doklad o členství není vystavován.

Do variabilního symbolu vyplňte čitelně rodné číslo!!!  Bez něj není možné identifikovat plátce. Na účet se připíše pouze částka a variabilní symbol. Zahraniční člen bez rodného čísla uvede do variabilního symbolu datum narození ve tvaru DDMMRRRR.

Členské příspěvky:

Osoba od 18 let                    600,- Kč

Přerušené členství              900,- Kč  (platba připsaná na účet klubu po 31. 12.)

Osoba mladší 18 let             300,- Kč

Rodinný příslušník              100,- Kč  (bez nároku na zpravodaj, rodinný příslušník                                                           musí mít shodnou adresu pobytu se členem klubu)

Evropa (včetně Slovenska)  900,- Kč  (přerušené členství, pozdní platba - 1200,- Kč)

Zámoří                                    1300,- Kč  (přerušené členství, pozdní platba - 1600,- Kč)

Písemná upomínka                            70,- Kč

 

Bankovní spojení pro platby v ČR:

1202964339 / 0800

Bankovní spojení pro platby ze zahraničí:

IBAN: CZ76 0800 0000 0012 0296 4339

BIC:  GIBACZPX

 

Kompletní podmínky členství naleznete zde: http://www.ceskyklub-no.cz/clenske-prispevky( -rv- | Vytisknout článek )