SPOLEK ČESKÝ KLUB
NĚMECKÝCH OVČÁKŮVinohradská 2976, 276 01 Mělník
IČ: 49625675 DIČ: CZ49625675
  Dnešní datum: 18. 07. 2024     | Hlavní stránka | Propozice ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
ORGANIZACE
Výbor pobočky
Adresář poradců chovu
Členství v klubu
Stanovy klubu
Zápisy z předsednictva Usnesení konference ČKNO
Žádost o pořádání akce

CHOVATELSTVÍ
Chovatelský řád
Podmínky chovnosti
Bonitační řád
Bonitační figuranti
Chovatelské stanice
Krycí psi
Chovné feny
Bonitace
Nakryté feny
Narozené vrhy
Vložení krytí/vrhu

VÝSTAVY
Výstavní řád
Články

VÝCVIK
Zkušební řády
Články

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Fotoreportáže z akcí

Kniha návštěv

Členství ve spolku ČKNO pro rok 2024
Vydáno dne 07. 01. 2024 (3121 přečtení)                                           Členství ve Spolku ČKNO

Nový člen

Přihlásit se do Spolku ČKNO je možné kdykoliv v průběhu roku. Je třeba vyplnit PŘIHLÁŠKU a EVIDENČNÍ LIST (a to i v případě, že se hlásíte jako rodinný příslušník). Oba dokumenty jsou ke stažení níže. Další podmínkou je zaplacení členského příspěvku. Ten se platí vždy na kalendářní rok. K platbě použijte poštovní poukázku typu A (viz níže - vzor vyplnění poukázky).

Do variabilního symbolu vyplňte čitelně rodné číslo!!! Zahraniční člen bez rodného čísla uvede do variabilního symbolu datum narození ve tvaru DDMMRRRR. Útržek od poštovní poukázky Vám slouží jako členská legitimace (pečlivě uschovejte), žádný jiný doklad o členství není vystavován.

Dokumenty zašlete na adresu: Spolek ČKNO

PP B-2

530 01 Pardubice nebo elektronicky na email: zavarku@atlas.cz

Členské příspěvky:

Osoba od 18 let - 1200 Kč

Osoba mladší 18 let - 400 Kč

Rodinný příslušník 200  Kč (bez nároku na zpravodaj, rodinný příslušník musí mít shodnou adresu pobytu se členem klubu)

Evropa (včetně Slovenska) - 1500 Kč

Zámoří - 1900 Kč

Bankovní spojení pro platby ze zahraničí:

IBAN: CZ76 0800 0000 0012 0296 4339

BIC: GIBACZPX

 

Stávající člen

Členský příspěvek na další rok je dle stanov klubu nutné uhradit do 15. 12., aby byl připsaný na účtu klubu nejdéle 31. 12. Pokud platba na účet klubu bude připsaná po 31. 12., jde o přerušené členství a je třeba zaplatit členství se vstupním poplatkem 400 Kč. Pokud stávající člen po tomto termínu zaplatí pouze 800 Kč, bude vyzván písemně k doplacení vstupního poplatku. Tento úkon je zpoplatněn (viz níže). Toto

se netýká rodinného příslušníka, ten platí vždy pouze 100,- Kč, ani osoby mladší 18 let, ta platí vždy pouze 300,- Kč.

K platbě použijte poštovní poukázku typu A (viz vzor vyplnění poukázky). Útržek od poštovní poukázky Vám slouží jako členská legitimace (pečlivě uschovejte), žádný jiný doklad o členství není vystavován.

Do variabilního symbolu vyplňte čitelně rodné číslo!!! Bez něj není možné identifikovat plátce. Na účet se připíše pouze částka a variabilní symbol. Zahraniční člen bez rodného čísla uvede do variabilního symbolu datum narození ve tvaru DDMMRRRR.

Členské příspěvky:

Osoba od 18 let - 800 Kč

Přerušené členství - 1200 Kč (platba připsaná na účet klubu po 31. 12.)

Osoba mladší 18 let - 400 Kč

Rodinný příslušník 200 Kč (bez nároku na zpravodaj, rodinný příslušník musí mít shodnou adresu pobytu se členem klubu)

Evropa (včetně Slovenska) 1200 Kč  (přerušené členství, pozdní platba - 1500 Kč)

Zámoří 1600 Kč (přerušené členství, pozdní platba - 1900 Kč)

Písemná upomínka 70,- Kč

Bankovní spojení pro platby ze zahraničí:

IBAN: CZ76 0800 0000 0012 0296 4339

BIC: GIBACZPX

 

Změna údajů člena klubu

Změnu údajů jako je jméno, adresa, telefon nebo email hlaste buď písemně na adresu: Spolek ČKNO, PP B-2, 530 01 Pardubice, nebo elektronicky na email: zavarku@atlas.cz.

 

 

Za adresář Spolku ČKNO: Kontaktní adresa:

Zuzana Říhová – tel. 723 539 622 Spolek ČKNO

Radek Říha – tel. 724 833 411 PP B-2

email: zavarku@atlas.cz 530 01 Pardubic

 

Soubory ke stažení:

Přihláška ČKNO
Evidenční list
Vzor vyplnění složenky

 ( -im- | Vytisknout článek )